Beheerconvenant

Via ons beheerconvenant verbindt Prachtlint verschillende partijen, zoals overheden, groenbeheerders, natuurverenigingen, adviesbureaus en zelfs bouw- en drinkwaterbedrijven.

Door het beheerconvenant te ondertekenen committeren de partners zich. Ze bevestigen formeel dat ze ook écht met ecologisch beheer aan de slag willen gaan. Zo bundelen we onze krachten om:

De regio inspireren en nieuwe partners betrekken

De deelnemers dragen nieuwe partners en projecten aan en zetten zich in voor de verbreding van duurzaam beheer.

Terreinen tenminste 5 jaar ecologisch te beheren

De deelnemers formuleren gezamenlijk richtlijnen voor minimaal 5 jaar ecologisch beheer.

Resultaten van ecologisch groenbeheer in kaart te brengen

De deelnemers stellen een regioscan op en  maken hun beheer inzichtelijk om de voortgang te bewaken.

Met nieuwe mogelijkheden experimenteren

Naast vormen van duurzaam beheer die al succesvol zijn gebleken, gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe kansen.

Kennis delen

De deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit.

De ondertekenaars komen 2x per jaren samen om hun kennis en ervaringen te delen.

Wil je je aansluiten bij het beheerconvenant? Neem dan contact met ons op via info@prachtlint.nl

Een korte geschiedenis

In 2021 is het beheerconvenant in de Krimpenerwaard door 5 partners ondertekend. Inmiddels zijn dat er al 10! Het doel van het convenant in de Krimpenerwaard is om het netwerk uit te breiden en te verstevigen, zodat de gemeente uiteindelijk op eigen kracht verder kan. In de Alblasserwaard / Vijfherenlanden is dit stadium inmiddels bereikt, nadat 23 partijen zich tussen 2015 en 2020 hebben aangesloten.heerconvenant Prachtlint