Waarom?

schettschuitNed

Wat is het Prachtlint?

Het Prachtlint – in 2013 begonnen als Blauwzaam Lint – is een bijzonder fenomeen. Het initiatief is ontstaan in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarbij lokale initiatiefnemers natuurlijke parels creëren. Deze parels worden aan elkaar verbonden door bermen en kaden die ecologisch worden beheerd. Uiteindelijk zorgen we er zo samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ontstaat en de biodiversiteit toeneemt. 

Aanvankelijk werd gedacht aan één lint van Alblasserdam tot Leerdam, maar inmiddels is het Prachtlint een fijnmazig weefwerk en is het uitgebreid naar de Krimpenerwaard.

Waaruit bestaat het Prachtlint?

Als je aan het Prachtlint denkt, denk dan aan een parelsnoer. De parels zijn bijvoorbeeld kleine percelen die bij- en vlindervriendelijk worden ingericht, waardevolle landschapselementen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen uit de streek. Een parel kan ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden op bedrijventerreinen zijn. De parels worden verbonden door het snoer. Dat bestaat vooral uit bestaande natuurlijke linten, zoals kades en bermen die ecologisch worden beheerd.

Wat is het doel van het Prachtlint?

Het achterliggende doel van het Prachtlint is dat mensen zelf bij kunnen dragen aan het realiseren en beheren van natuur in de eigen leefomgeving. Met het Prachtlint streven we een aantal doelen na:

  • We willen de streek mooier en kleurrijker maken voor bewoners en recreanten;
  • We willen de biodiversiteit versterken, zodat het hier ook in de toekomst goed toeven is;
  • We willen de contacten versterken tussen alle betrokkenen bij de streek (burgers, bedrijven, scholen, overheid, instellingen)
  • We willen laten zien dat we de handen uit de mouwen durven te steken en trots zijn op onze streek.

Hoe gaat dat in zijn werk?

We hebben gemerkt dat mensen graag zelf bij de natuur betrokken willen zijn, maar vaak niet weten waar te beginnen. Daarom willen we dat het Prachtlint ontstaat ‘van onderaf’: vanuit een lokaal initiatief van bijvoorbeeld een bewoner of een organisatie. Om hen op weg te helpen, hebben we deze website gemaakt. Deze website heeft een handig stappenplan en zit boordenvol informatie. Zo wordt het veel gemakkelijker om de streek kleurrijker te maken en samen de handen uit de mouwen te steken.

Hoe is het Prachtlint ontstaan?

In 2012 fietste Piet de Winter, bestuurslid van Stichting Blauwzaam en oud-directeur van de Nationale Bomenbank, door de Achterhoek. Hij zag daar prachtige bloemenlinten langs de fietspaden. Dat was het begin van zijn droom: een kleurrijk lint door zijn eigen streek. Deze droom leidde in 2013 tot een twee jaar durende Green Deal tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid: het Blauwzaam Lint genaamd.

De Green Deal ‘Blauwzaam lint’ was een soort experiment. Halverwege 2015 is vastgesteld dat het idee aanslaat. Hoewel de Green Deal dus eindig was, begon het lint juist te groeien. Het Blauwzaam lint is een begrip geworden! Steeds meer vrijwilligers en organisaties willen eraan bijdragen. Zo wordt het zelfgemaakte lint echt iets van onze streek. Daarom is besloten om het Blauwzaam Lint verder uit te bouwen. Op de Natuurwerkdag in november 2015 is hiervoor deze website gelanceerd en heeft het lint een passende nieuwe naam gekregen: het Prachtlint.