Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Jasper Meerkerk is boer op deze zorgboerderij die sinds 2018 een Parel aan het Prachtlint is. Een traditioneel melkveebedrijf, maar zeker ook duurzaam. De daken van de boerderij liggen vol met zonnecollectoren. Op het erf wordt gedaan aan sinusbeheer en kunnen de kippen los lopen door het hoge gras. Er staan oudhollandse fruitbomen en groeien oudhollandse kruiden. Bovendien doet Jasper enthousiast mee met Prachtsloten. Ook die worden volgens de sinusmethode beheerd. Alles voor een betere biodiversiteit.

Jasper Meerkerk

Volgens Jasper wordt er “vaak gedacht dat “boeren niks willen op het gebied van natuur”. Ik wil laten zien dat we dat wel doen. We hebben oog voor de natuur. De Bijbel vertelt ons dat ook. In Genesis 2 vers 15 staat “Zo nam God de mens (…) om de aarde te bewaren”. Dus dan doen we met liefde.

We willen graag voorop lopen hierin. Met weidevogelbeheer, met de aanleg van plas dras-gebieden. Binnenkort plaatsen we het Prachtlint bord, zodat voorbijgangers en bezoekers kunnen zien wat en waarom we dat doen.”