Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen

In opdracht van Provincie Zuid-Holland heeft Mourik uit Groot-Ammers, één van de deelnemers aan Energieconvenant 1 van Blauwzaam, in het najaar van 2013 grootschalig onderhoud aan de Zijdeweg (N481) uitgevoerd. Aangezien de bermen langs deze weg opnieuw moesten worden ingezaaid, zag de projectgroep Blauwzaam Lint haar kans schoon om hiervoor het speciaal ontwikkelde bloemenmengsel in stelling te brengen.

Zowel Provincie Zuid-Holland als Mourik reageerden enthousiast en waren bereid om de bermen in te zaaien met een kleurrijk mengsel van streekeigen bloemen. Het bloemenlint past goed in het beleid van de Provincie om te zorgen voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Het is belangrijk om voldoende natuur en recreatiemogelijkheden te hebben in de buurt van de verstedelijkte omgeving. Daarom investeert de provincie in groene initiatieven zoals het Prachtlint van de Stichting Blauwzaam.

Eind september 2013 is de berm langs de N481 met het mengsel ingezaaid. Het effect was het eerste jaar overweldigend door de klaprozen en korenbloemen. Veel mensen vonden dat prachtig en stuurden ons mailtjes of posten foto’s op Facebook. Korenbloemen en klaprozen zijn nu grotendeels verdwenen. Dat is normaal, ze hebben kale aarde nodig om zich uit te kunnen zaaien. Er staan nu vele andere soorten te vinden, zoals margriet, knoopkruid, wilde peen en duizendblad.