Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De Steeg is een waterwingebied in Langerak en ingericht als natuurgebied. Het gebied ligt direct naast het gelijknamige zuiveringsstation van Oasen.
De Steeg is ingericht met schrale gras- en (natte) hooilandvegetaties en wordt beheerd net als het Alblasserwaard van de jaren’50, kleinschalig en extensief.
Het gebied heeft een rijke flora met kenmerkende soorten zoals Grote Ratelaar en Moeraskartelblad, en herbergt gelukkig nog een flinke populatie weidevogels.
Langs de (afgeplagde) slootkanten en in en rond de poelen leeft de Heikikker.
Een deel van het gebied, dat ruim 25 hectare groot is wordt begraasd.

Meer informatie op de website van OASEN