Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels
Op 9 december 2016 hebben vrijwilligers in samenwerking met het wijkbelang en gemeente Gorinchem zo’n 100 struiken en bomen aangeplant bij de Lingewijk in Gorinchem. Daar wordt parallel aan de A15 een onverhard wandelpad met natuurlijke uitstraling gerealiseerd, dat mooi aansluit op de populaire wandelroute van het Merwedekanaal. Dit terrein bleek fraaie natuurwaarden te bevatten die eenvoudig versterkt konden worden. De struiken en bomen zorgen voor meer schuil- en nestgelegenheid voor de diverse diersoortgroepen. Bovendien geven ze meer karakter aan het wandelpad.