Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

In mei 2016 is op het terrein van de Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland ca. 1500 m2 bloemenmengsel ingezaaid. De basis voor dit mengsel was het Prachtlint mengsel (voorheen Blauwzaam mengsel) met streekeigen soorten. Vanwege het op plaatsen drassige karakter van de grond zijn daar enkele andere soorten aan toe gevoegd, die thuis horen in onze regio en tegen natte voeten kunnen.

De Werkgroep Prachtlint, Gemeente Molenwaard, Natuur- en Vogelwacht en VV Nieuw-Lekkerland en haar sponsoren hebben door samenwerking dit plan gerealiseerd.

De aanleg van een ecologisch bloemenlint rondom het sportpart sluit aan bij het initiatief van de Stichting Groener Wit om van VV Nieuw-Lekkerland de meest duurzame Vereniging in de regio te maken. De vereniging is zich er van bewust hoe sterk de bijen- en vlinderpopulaties onder druk staan. Mede in het licht van de locatie van het sportpark welke grenst aan een Natura2000 gebied past een aanpassing van het ‘grondgebruik’ op de plaatsen waar dit kan in het beleid van VV NLL om ook op dit vlak haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Met de aanleg van dit bloemenlint en wil VV NLL bijdragen aan de biodiversiteit van de directe omgeving en verhoogd daarmee ook de aantrekkelijkheid van diezelfde omgeving.

 Ook kunnen ze de onderlinge samenwerking tussen lokale overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld, onderwijs en burgers verder vormgeven.