Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De Vlietskade is een verbindingsweg tussen Gorinchem en Arkel. Een paar jaar geleden is hier een nieuw fietspad aangelegd. Daardoor zijn veel bomen en struiken verloren gegaan en is er een nieuwe middenberm van gras ontstaan tussen het fietspad en de weg. De natuurwaarden en –beleving zijn hierdoor afgenomen.

Een aantal betrokken mensen uit de omgeving heeft een plan gemaakt om de Vlietskade aantrekkelijker te maken voor de natuur en de mens. Zij wilden daarmee een nieuwe parel aan het Prachtlint realiseren. Door de biodiversiteit te vergroten komen er meer vlinders, bijen en andere insecten en meer vogels. Bovendien is het groen aantrekkelijker voor de fietsers, wandelaars en inwoners van Arkel. Dit plan is voorgelegd aan het waterschap en Gemeente Gorinchem. Zij waren enthousiast over het initiatief en hebben hun medewerking beloofd.

Op de Natuurwerkdag op 5 november 2016 hebben 20 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Ze plantten over een lengte van 1,5 kilometer 200 bomen en struiken aan. Een week later stonden nog eens 12 vrijwilligers klaar om de klus af te maken. Iedere keer is het weer opvallend hoe leuk mensen het vinden om een steentje bij te dragen aan een mooiere leefomgeving. Ondanks de pittige regenbuien had iedereen het enorm naar z’n zin. Dat sterkt ons in het idee dat dit soort projecten ook goed is voor de sociale verbindingen.

vlietskade-het-kontakt2
Artikel in het Kontakt van 8 november 2016 (http://www.hetkontakt.nl)