Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Het ‘Streeknatuurcentrum Alblasserwaard’ aan de rand van het bos bij Papendrecht is het onderkomen van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ (NVWA). De NVWA is een grote vereniging met het doel het in kaart brengen, beschermen en het geven van educatie over de natuur in de Alblasserwaard. En natuurlijk genieten van de natuur die onze streek te bieden heeft.

Het Streeknatuurcentrum vaak geo-pend voor bezoekers, en daardoor een ideale plek voor fietsers en wandelaars om te pauzeren. Hier kunt u onder het genot van een kop koffie of thee kennis maken met de heemtuin en exposities.

Direct achter het Streeknatuurcentrum bevindt zich een educatieve tuin, ook wel ‘heemtuin’ genoemd. In deze heemtuin zijn alle in de Alblasserwaard karakteristieke landschapselementen aangebracht, waaronder weide, boomgaard, schraal-grasland, rietland, poelen en de griend. Ook zijn er onderkomens voor diverse dieren, zoals een tunnel voor vleermuizen, een muur voor insecten, een nestpaal voor de ooievaar en een broedhoop voor ringslangen. Paddenstoelen gedijen op het dode hout, en padden en egels overwinteren in een composthoop, en bijzondere planten groeien op het schrale veen. De Heemtuin wordt gebruikt om toeristen, excursiegroepen en schoolgroepen op loopafstand van het Streeknatuurcentrum, kennis te laten maken met de natuur van de Alblasserwaard.