Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

inclusief oeverpad met kruidenvegetatie