Goed voor vlinders en bijen
Een natuurspeeltuin met natuurvriendelijke oevers en bloemrijk grasland.