Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Graslanden aan weerszijde van inlaat rivierwater voor Dunea is ingezaaid met een streekeigen rivierdal bloemen-mengsel. Het wordt insectenvriendelijk beheerd door Dunea.