Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Dit gebied, langs de oever van de Lek, is in beheer bij het Zuid-Hollands landschap. Er is een stroomdal-bloemenmengsel ingezaaid.