Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De bermen langs paden in natuurgebied de Kleine Zaag zijn ingezaaid met een gebiedseigen kruidenmengsel. Het wordt insecten-vriendelijk beheerd door bewoners en Het Zuid-Hollands Landschap.