Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Bij biologische geitenboerderij de Bonte Weide zijn natuurvriendelijke oevers beplant. Het wordt natuurvriendelijk beheerd door de boer.