Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De Paddenwaard is een waterwingebied van 4,5 hectare groot, dat mooi is te overzien vanaf de Tiendweg in Nieuw-Lekkerland. De Paddenwaard dankt zijn naam aan de grote populatie Rugstreeppadden die hier leeft. Er groeien meer dan 150 soorten planten, en dit trekt weer veel insecten aan zoals de Argusvlinder.
De sloten in de Paddenwaard hebben natuurvriendelijke oevers, en er is een mooie grote poel te vinden. In december 2017 zijn er twee verdiepte waterhoudende greppels aangelegd die als voortplantingswater moeten gaan dienen voor de Rugstreeppad. 
Langs de Tiendweg is een informatiebord waarop diverse plant- en diersoorten staan die in de Paddenwaard voorkomen.

Meer informatie is te vinden op de website van OASEN