Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Achter de Schaapskooi Ottoland ligt de Idylle Ottoland. ‘Idylle’ is een project van de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging om meer oases te realiseren voor bijen en vlinders. Idylles moeten ook toegankelijk zijn voor mensen, zodat ze de natuur kunnen ontdekken.

Voor dit project is een oude hennepakker van ca. 2000 m2 ingezaaid met het Blauwzaam mengsel. Langs de slootkanten zijn wilgen, besdragende struiken en oeverplanten geplant en gezaaid en in de theetuin zijn perken aangelegd met voornamelijk inheemse bijen en vlinderplanten. Uiteindelijk zijn meer dan 1000 plantjes, struiken en bomen geplant. Bij de aanleg hebben veel mensen geholpen. Scholieren van het Wellantcollege de Bossekamp hebben een paar keer de handen uit de mouwen gestoken en groep 5 van basisschool Eben-Haëzer uit Ottoland hebben bomen en struiken geplant. Ook zijn via via een heleboel mensen uit Ottoland en de omgeving opgetrommeld om te komen helpen op de plantdag.

Bijna wekelijks wordt door een groepje vrijwilligers gewerkt. Dan wordt er gemaaid (met de zeis, waarbij het maaisel wordt afgevoerd), gewied, gesloot, gezaaid, geplant en er wordt koffie gedronken bij de Schaapskooi. Het eerste experiment met schapenbegrazing lijkt goed te verlopen. De jonge bomen en struiken zijn afgezet met flexibele netten, boomkorven en landbouwplastic en de schapen eten voornamelijk alleen het gras op. Dat is wat we ook graag willen.

Er wordt ca. 4 x per jaar gesloot. Met een kantmes wordt een heel smal randje van de oever afgesneden inclusief het liesgras en andere woekerende grassen. Bloemen laten we staan. Met een hark of sloothaak wordt het randje met de planten en wortels op de kant getrokken en meteen afgevoerd naar een composthoop. Eventueel zou het ook even kunnen blijven liggen om uit te lekken, zolang het maar binnen afzienbare tijd wordt afgevoerd. Het voordeel van het vaker sloten is dat het nooit echt zwaar wordt en met de hand kan worden uitgevoerd. Zo komen er geen zware machines op het terrein.

2015 is het tweede jaar na inzaaien en het resultaat is al erg hoopvol. Wat betreft de natuur doen we allerlei waarnemingen. Zo zitten er regelmatig groepen putters en zijn in de zomer 40 Argusvlinders waargenomen. En dat te bedenken dat de Argusvlinder in Oost-Nederland en een groot deel van Europa lijkt uit te sterven.