Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Het inmiddels gerealiseerde Natuur-ei-land in Bleskensgraaf is het resultaat van een van de eerste denksessies van het project Prachtlint. In februari 2013 organiseerden wij een zogenaamde Schetsschuit bij fa. De Kuiper in Noordeloos. Ruim 40 mensen van diverse pluimage deden hieraan mee en zorgden er zo voor dat de droom van een Prachtlint door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden werd gedeeld en geconcretiseerd. Uit deze sessie kwamen een aantal grove plannen naar voren.

Een daarvan betrof een braakliggend perceel langs de bebouwde kom van Bleskensgraaf dat gebruikt zou gaan worden voor waterberging.  Tijdens de schetsschuit was het idee geboren om iets te doen met speelnatuur. In de loop van het proces bleek de locatie niet echt geschikt voor speelnatuur en ontstond het idee om “echte” natuur aan te leggen samen met kinderen. Gemeente Molenwaard reageerde enthousiast op dit idee en stelde de grond hiervoor ter beschikking aan het Prachtlint. Zo werd een nieuwe parel aan het lint geboren.

Beide scholen van Bleskensgraaf vonden het een leuk idee en van iedere school deden 5 leerlingen mee. Bij het streeknatuurcentrum in Papendrecht is inspiratie opgedaan onder begeleiding van de Natuur- en Vogelwacht. Daarna zijn de ideeën in 2 lessen op de scholen tot een inrichtingsplan omgetoverd. Omdat de helft van het terrein uit water moest gaan bestaan zijn het uiteindelijk 3 eilandjes geworden: een ontdekeiland, een insecteneiland en een vogeleiland. De eerste twee zijn toegankelijk voor de kinderen, waar ze kunnen spelen en de natuur kunnen ontdekken. Het vogeleiland is niet toegankelijk. Dat dient als rustplek voor de vogels.

De openbare basisschool De Stapsteen heeft het project geadopteerd. Ze coördineren de werkzaamheden, maar het terrein is openbaar toegankelijk voor iedereen. Inmiddels worden er al natuurlessen gegeven en worden kinderen betrokken bij het onderhoud. Verder zullen Natuurwerkdagen worden georganiseerd om grotere werkzaamheden te verrichten.