• Zaaien berm Melkweg met Piet de Winter (foto: Geurt Mouthaan)
Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen

Bedrijventerrein de Melkweg in Bleskensgraaf is een van de locaties die zijn gebruikt als een soort oefenruimte in de beginfase van het Prachtlint. Daarbij zijn diverse partijen betrokken. Het is begonnen met een intensieve en gezellige denksessie met ondernemers en omwonenden van De Melkweg, Gemeente Molenwaard en Stichting Blauwzaam. Daarin is met elkaar gesproken over het belang van de directe natuurlijke leefomgeving voor bedrijven en medewerkers en over de kansen om via een gezamenlijke natuurwerkdag de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven te verbeteren. Dat heeft tot een aantal projecten geleid.

Als eerste zijn de bermen doorgezaaid met het speciale bloemenmengsel van het Prachtlint. Burgemeester Van den Borg heeft daarvoor speciaal zijn ketting omgedaan en met de hand de eerste meters ingezaaid. Dat was tevens het startschot van het Prachtlint, toen nog Blauwzaam Lint geheten. Een hele groep vrijwilligers (ondernemers, omwonenden en andere enthousiastelingen) heeft vervolgens alle bermen van de Melkweg ingezaaid.

Daarnaast is in maart 2014 op het bedrijventerrein een braakliggend veld ingezaaid met een bloemenmengsel met zowel één als tweejarigen. Het doel is om van dit terrein een plukweide te maken. Kinderen van de basisscholen hielpen mee om knotwilgen en struiken aan te planten. Het is de bedoeling dat deze blijven staan als het terrein wordt bebouwd.

Hoewel het resultaat niet overal evengoed zichtbaar is, zijn er in de bermen al mooie kleurrijke stukken ontstaan. Bijzonder is dat vooral de Ratelaar goed is aangeslagen. De bermen worden in samenspraak met de gemeente ecologisch beheerd. Ook op de plukweide en het braakliggende terrein daar achter ontstaan prachtig bloemrijke plekken. Afgelopen (voor)zomer was het er al een paradijs voor vlinders en (wilde) bijen.