Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Dhr. Arie den Boer heeft in de herfst van 2017 een perceel van zijn paardenlandjes van 800 vierkante meter langs het Boerenpad in Alblasserdam laten richten als bijen- en vlindertuin. Langs een sloot is een prachtige natuurvriendelijke oever gemaakt, en op het perceel zijn twee greppels verdiept en voorzien van natuurvriendelijke oever. Door middel van ecologisch beheer wordt geprobeerd te verschralen en een kruidenrijk grasland te creëren.

Het ecologisch beheer vergroot de biodiversiteit en het perceel zal mooier en kleurrijker worden en tal van insecten aantrekken. Recreanten kunnen het perceel bewonderen vanaf het wandel- en fietspad aan de overzijde van de sloot.

In het voorjaar wordt een houten hek geplaatst. Dit hek speelt een rol in de voortplanting van de zeldzame Argusvlinder die in polder Blokweer voorkomt.

Door deze kleine ingrepen kan op dit relatief kleine perceel op den duur een grotere diversiteit in flora en fauna ontstaan. Daarnaast is het belangrijk dat de te nemen inrichtingsmaatregelen geen afbreuk doen aan het eeuwenoude cultuurhistorisch landschap, maar dit juist versterken.

Liesgras