Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De Kikkerpoel, een 1,3 hectare groot waterwingebied, dat in 2012 ontstaan toen de gemeente Nieuw-Lekkerland bij de herinrichting en uitbreiding van het sportpark compenserende maatregelen heeft genomen. Sinds OASEN het gebied in 2013 heeft overgenomen, wordt het terrein ecologisch beheerd. De oevers in de Kikkerpoel zijn natuurvriendelijk. Dit betekent dat de oevers geleidelijk overgaan van open water naar hooiland. Het hooiland wordt niet bemest en 2x per jaar gemaaid waardoor het verschraald. In de lente- en zomermaanden is er een zee van bloemen te zien. Eind december 2017 is een deel van het hooiland dat slecht wilde verschralen afgeplagd.

Behalve bloemrijk hooiland zijn er ook een aantal waterhoudende greppels en poel in het gebied. Deze vallen in de droge zomermaanden regelmatig droog, waardoor er geen vis in leeft. Hierdoor
 zijn de greppels en poel zeer geschikt als voortplantingsplaats voor amfibieën en komen er flink wat soorten libellen voor.

Aan de rand van de Kikkerpoel staat een insectenhotel dat is gemaakt door de leerlingen van het Gemini College. Ook zijn er twee informatieborden te vinden. 


Het oostelijk deel van de Kikkerpoel bestaat uit moerasbos. Dit bos biedt schuil- en broedgelegenheid aan tal van vogelsoorten. Tevens is het een overwinteringsplaats voor amfibieën en vleermuizen.

Meer informatie is te vinden op de website van OASEN