Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Van grasland naar natuurontwikkeling

Tussen de woningen aan de Ooievaar 1 t/m 9 en de tuinen van volkstuinvereniging de Bakwetering  in Nieuw Lekkerland, ligt een perceel van de gemeente Molenlanden dat vele jaren in gebruik was als grasland. Er werd alleen gemaaid en gehooid.

De gemeente Molenlanden heeft haar oog laten vallen op deze grond in de zoektocht naar natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Daarbij gaat vooral om het verhogen van de biodiversiteit, het bergen van te veel aan hemelwater en het voorkomen van hittestress. Het graven van waterpoelen, natuurvriendelijke oevers, een diversiteit aan planten, struiken en bomen voor schaduw helpen daarbij.

Inrichtingsplan met sfeerbeelden

Samen met de bewoners van de Ooievaar, volkstuinvereniging de Bakwetering en het Kernoverleg Nieuw-Lekkerland zijn randvoorwaarden opgesteld. Op basis daarvan heeft het team Buitenruimte van gemeente Molenlanden een inrichtingsplan gemaakt.
De naam van het project werd “Het IJsvogeltje”. De gemeente en de bewoners zien dit prachtige en iconische vogeltje graag op deze plek verschijnen en treffen hiervoor voorzieningen, zoals een wand waarin deze vogel kan nestelen.

Het doel is dat de natuur vooral zelf de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Wandelaars of spelende kinderen worden wel toegestaan maar honden niet: er worden geen paden aangelegd. Door bepaalde maaiactiviteiten wordt aangegeven waar gelopen kan worden.