Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Tussen de molens van Kinderdijk liggen de zogenaamde havelingen. De havelingen zijn afgegraven om grond te verkrijgen om kades en molenerven te realiseren. Het zijn dus lage natte landjes, die vroeger alleen in de zomer werden gebruikt voor jongvee of als hooiland. Het gebruik had als gevolg dat er ook veel bloemen konden groeien. Tegenwoordig worden de havelingen niet meer gebruikt en groeit er riet, bramen en elzen.

Om hier verandering in te brengen en de havelingen weer in oude ere te herstellen hebben de stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), De Natuur en vogelwacht Alblasserdam (NVWA) en de werkgroep Prachtlint de handen ineen geslagen.

  • Het SWEK wil graag de cultuurhistorie van de havelingen terugbrengen zoals deze rond de jaren 50 van de vorige eeuw werden gebruikt. Op die manier hoopt het SWEK ook meer mensen uit de regio aan te trekken en zo de waarde van het molengebied voor de regio te vergroten.
  • De NVWA ziet potentie in de natuurwaarde van de havelingen als dotterbloem-hooiland. Met het gebruik van cultuurhistorische beheer-methoden, zoals maaien met de zeis en hooiruiters.
  • Voor het Prachtlint is ‘de havelingen’ een prachtig project om als parel de start van het lint te markeren: de kleur en biodiversiteit van de bloemrijke hooilandjes en het verfraaien van het landschap met een cultuurhistorische insteek.

De havelingen worden in fasen opgeknapt. In 2016 is gestart met 3 stukken. De sloten zijn opgeschoond, bramen en elzen verwijderd en het riet gemaaid. In het najaar van 2019 is in Kinderdijk een start gemaakt met maaiwerkzaamheden op de overige Havelingen. Het is de bedoeling dat ook deze oude bloemrijke graslanden in oude luister worden hersteld. Behalve dat het mooi is voor de vele toeristen die Kinderdijk bezoeken zal bron fungeren voor vele insecten, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de vele broedvogels in Kinderdijk zoals de Zwarte stern.

In het vervolg zullen de havelingen 2 x per jaar worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. Om de oude tradities zichtbaar te maken, zullen werkdagen worden georganiseerd met workshops ‘maaien met de zeis’ en het maken van hooi-ruiters.