Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Openbare Basis School (OBS) de Tuimelaar in Nieuw Lekkerland is sinds mei 2012 gevestigd in de brede school Het Carillon. Ondanks het feit dat het dus een relatief ‘jong’ schoolplein is, hebben leerkrachten, leerlingen en ouders grote wensen voor verbetering van het versteende schoolplein. Binnen het project “Groene Schoolpleinen Alblasserwaard Vijfherenlanden” is dit schoolplein als eerste vergroend tijdens de zomervakantie in 2020. Hiermee ging een grote wens van leerkrachten, ouders en zeker ook de kinderen in vervulling.

Vlinders de lucht in bij opening

Traject van initiatief tot en met realisatie

Sinds eind 2018 is een werkgroep van ouders, leerkrachten en directie aan de slag met plannen voor vernieuwing en vooral vergroening van het schoolplein. Verder zijn de gemeente, woningbouwvereniging en andere gebruikers van de brede school Het Carillon bij het project betrokken. Er is ook een tuinarchitecte via Prachtlint ingeschakeld. In een latere fase zijn ook de omwonenden erbij betrokken.
Ten behoeve van het ontwerp zijn observaties gehouden van het huidige gebruik van het schoolplein en er zijn vragenlijsten ingevuld door gebruikers.

Uitgangspunten bij het ontwerp:

Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp waren meer ontdekkend spelen in het groen, natuurbeleving, meer ruimte voor de ontwikkeling van de (fijne) motoriek, balans en sensorisch spelen. Meer ruimte voor vrij spel zorgt voor meer geconcentreerd spelen. Er moet ook meer ruimte zijn voor ontspanning, plekken om rustig met wat vriendjes te zitten en de mogelijkheid om buiten les te geven.

In het buitenleslokaal is een wadi gemaakt en biedt alle ruimte voor educatie: aandacht voor biologie, natuur, duurzaamheid en water.

Het schoolplein blijft semi-openbaar. Het schoolplein is na schooltijd openbaar toegankelijk voor bezoekers van de bibliotheek, kerkdiensten, BSO en de buurt. Die toegankelijkheid geldt alleen niet voor het “buitenleslokaal” dat aan de zijkant van de school is gesitueerd. Dit om te voorkomen dat dit een hangplek wordt en leidt tot geluidsoverlast en mogelijke schade aan beplanting.

Beplanting

Kernpunt voor de beplanting is de biodiversiteit.

Begin November 2020 is met alle kinderen en onder begeleiding van ouders, hovenier en tuinarchitecte met heel veel enthousiasme de snoephaag en het buitenleslokaal (de natuurtuin) aangeplant. Voor deze activiteit heeft de Groene Motor het gereedschap ter beschikking gesteld. De beplanting voornamelijk samengesteld met inheemse beplanting en bestaat uit frambozen, bessen, rozen, vlier, hazelnoot, bollen etc.. De beplanting is insect vriendelijk.

Twee meiden van groep 6 gooien tuinaarde bij de framboos. (Foto: Bert Bons)

Onderhoud en beheer

Er is een natuurtuinwerkgroep opgericht die ondersteund wordt door een tuinarchitecte. Met lesmateriaal van onder andere het Wellant College Ottoland en -Jong-Leren-Eten (IVN) worden ouders en leerlingen zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden.

Dankzij Prachtlint, Blauwzaam, Gemeente Molenlanden, Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen (Prins bernhard Cultuurfonds), Jantje Beton, Waterschap Rivierenlanden, Rabobank, IVN (JongLerenEten), Stichting Elshout, Groene Motor en De Haanstichting is de vergroening van het schoolplein mogelijk gemaakt.