Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Begin februari 2021 is, ondanks Corona en de slechte weersomstandigheden, hard gewerkt om het schoolplein van de dependance van de J.P. Waaleschool verder te vergroenen. De werkzaamheden zijn verricht door leerlingen van het Wellant College in Ottoland/Dordrecht in samenwerking met hoveniersbedrijf Van Rosmalen.

De J.P. Waaleschool is hiermee de eerste school in Gorinchem die “Operatie Steenbreek” zo ver doorvoert.

Onderdeel van de werkzaamheden is o.a. de aanleg van een wadi, waarmee de J.P. Waaleschool ook de primeur in Gorinchem heeft. Een wadi is een plaats voor opvang en afvoer van hemelwater.

Met de ontstening van het schoolplein en de aanleg van de wadi zorgt het ontwerp niet alleen voor een mooie groene uitstraling en vormgeving, maar speelt het ontwerp ook in op belangrijke aspecten als biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatsverandering en educatie.

Er komt nog een speeltoestel opgebouwd uit natuurlijk materialen en wordt er en groot insectenhotel geplaatst.

Moestuin “De Lingetuin”

Door de samenwerking tussen de school, “Operatie Steenbreek” (onderdeel van Gorcum Natuurlijk Groen), Prachtlint en de vrijwilligers van de Lingetuin is de moestuin nu ook meegenomen in het gehele traject. Bijkomend voordeel was dat alle tegels zijn hergebruikt voor de herinrichting van de moestuin, die hiermee een flinke facelift heeft ondergaan.

De tegels uit het schoolplein hebben in het kader van duurzaamheid zo dus een nuttige herbestemming gekregen.

Door de Coronacrisis hebben de laatste werkzaamheden helaas zonder de inzet van vrijwilligers plaatsgevonden. Grote winnaars zijn -naast de natuur- natuurlijk vooral de kinderen, die een groene duurzame speelomgeving krijgen en hun natuurlessen in de mooie nieuwe moestuin gaan krijgen.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij Prachtlint en met subsidie van de provincie ZH (Groene Motor) en de zgn. Gebiedsdeal IV.

Loop (in het voorjaar) als alles is afgerond eens langs en geniet mee van deze nieuwe parel in de Lingewijk.