Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Het Prachtlint richt zich ook op bedrijventerreinen. Deze terreinen zien er niet altijd even fraai uit en bovendien liggen er nog wel eens ongebruikte percelen te verwoekeren. Juist ook hier komt de gedachte achter het Prachtlint tot zijn recht: meer biodiversiteit, meer kleur en meer oog voor de directe leefomgeving. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ‘groene’ bedrijventerreinen goed zijn voor de medewerkers en voor de uitstraling van het gebied. Wageningen Universiteit wist ons zelfs te melden dat consumenten langer winkelen op terreinen waar veel groen is en dat zij daar zelfs meer geld uitgeven. Genoeg redenen dus om bedrijventerreinen en winkelgebieden meer natuurlijke kleur te geven.

Vandaar dat op initiatief van gemeente Gorinchem en Stichting Blauwzaam een aantal nog ongebruikte percelen aan de Franklinweg in Gorinchem is ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Op 18 juni 2015 is dit symbolisch gebeurd. Kinderen van basisschool J.P. Waale uit Gorinchem hadden ter plekke heuse bloemenzaadbommen gemaakt. Samen met wethouder Rijsdijk, directeur Vertooren van Merford en directeur Buijs van Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wierpen zij deze bommetjes onder luid gejoel op het perceel. Over een tijdje kan iedere voorbijganger van het resultaat genieten.

Het inzaaien is mede mogelijk gemaakt door Merford, Blokland Metaalbewerking, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het terrein wordt op dit moment beheerd door middel van schapenbegrazing.