Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

In 2019 is de entreezone van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk geopend.
Het groen tussen de gebouwen waar de toeristen worden ontvangen is in het voorjaar ingezaaid met een verschillende streekeigen bloemrijke mengsels van Biodivers.
Ook zijn er takkenrillen aangelegd om de zone op een natuurlijke wijze af te schermen van de openbare weg. Achter het Wisboomgemaal zijn een aantal fruitbomen aangeplant op de plek waar in het verleden ook een kleine boomgaard was.

In de nok van de oude werkschuur is een klein luikje gemaakt. Dit maakt het boerenzwaluwen mogelijk in de oude schuur te nestelen.

Voor de gehele entreezone is door het Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) een beheerplan gemaakt waarmee het gebied ecologisch wordt beheerd.