Cultuurhistorisch landschap
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Op 10 november is door energiecoorperatie de Knotwilg in samenwerking met de  Nationale Bomenbank en het Wellantcollege een start gemaakt van de aanleg van een energieplantage. Leerlingen van het Wellant plantten 4000 wilgentakken voor het project Geen Tak de Streek Uit. Met dit project doet De Knotwilg haar best om ‘de hele energie-keten’ te ontwikkelen, van begin tot eind!

Het gaat om een eerste experiment op een perceel met een oppervlakte van 6000 vierkante meter. De verwachting is dat dit energieveld nadat het volgroeid is, jaarlijks een hoeveelheid energie gaat leveren dat gelijk staat aan 50.000 kuub gas.

Best een leuk gasveldje… bovendien met een hoge natuurwaarde!
Wat de opbrengst precies zal zijn, en wat daar dan de kostprijs van is, dat gaan we in de loop van dit traject ervaren.