Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels
Dit natuurpark en speelpolder aan de noordkant van Stolwijk bestaat uit een afwisseling van water, bos en bloemrijk grasland.