Naast de Koepelkerk in Arkel ligt Boomgaard Onderweg. De boomgaard is eigendom van de gemeente Molenlanden, die  graag wil dat de boomgaard blijft behouden en zonder bestrijdingsmiddelen wordt beheerd. Ze hebben De Punt Arkel en Het Prachtlint benaderd om dit beheer op zich te nemen.

Na goedkeuring van het plan is met een grote en groeiende groep vrijwilligers een start gemaakt met het omvormen van een productieboogaard naar een boomgaard waar de natuur een belangrijke plaats inneemt. Zo is er een haag van diverse inheemse struiken aangeplant en zijn er bomen met andere fruitsoorten aangeplant. Verder zijn er bloemen gezaaid en geplant en er is een kruidentuin aangelegd. Ook staat er een bijenkorf en een insectenhotel.

Maar de boomgaard is niet alleen belangrijk voor de natuur. De Punt en Het Prachtlint willen met de boomgaard laten zien dat natuur en voedselproductie hand in hand kunnen gaan. De pruimen en peren worden geplukt en verkocht of tot sap geperst. De opbrengst komt weer ten goede aan de boomgaard.

Hulp bij het onderhoud of vriend worden van Boomgaard Koepelkerk Arkel?
Je kunt vriend te worden van de boomgaard en dit initiatief financieel ondersteunen. Lijkt je dat leuk? Neem dan contact op met BoomgaardOnderweg(;-)dePuntArkel.nl of Kees Maarse (nul zes 23636163).

Foto Cor de Kock, AD Rivierenland