Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

Langs de bebouwde kom van de gemeente Alblasserdam loopt het Boerenpad.
Het Boerenpad wordt door veel fietsers en wandelaars gebruikt om te recreëren.
Daarnaast vormt het groen langs dit wandel- en fietspad een mooie geleidelijke overgang tussen de bebouwde kom van de Alblasserdam en het naastgelegen Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. Enkele jaren geleden zijn de oevers langs het Boerenpad voorzien van natuurvriendelijke oevers.

Halverwege het Boerenpad ligt natuurparel Liesgras dat sinds 2017 bij het Prachtlint hoort.