Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën
Goed voor vlinders en bijen
Goed voor vogels

De tuin en erfbeplanting rondom boerderij Noorderlicht in Noordeloos is ontworpen en aangelegd door Jan Gerhard Addink. Daarbij was het uitgangspunt dat er in alle seizoenen bloeiende bloemen zijn met een grote variatie van inheemse bomen, struiken en bloemen waarop veel vlinders en bijen afkomen. Onder deze beplanting zijn veel fruitbomen: van appels en kersen tot moerbeien en vijgen. De vruuchten zijn voor mens en dier!

De tuin gaat via een strook van natuurweiland over naar het weiland voor de koeien. Verder is er een rietveld, dat als Helofytenfilter werkt. Voor het huis liegt een grote vijver, die in verbinding staat met de sloot. Er broed ieder jaar een meerkoetje. Zomers hoor je het concert van de kikkers. Langs de vijver ligt een biologisch – dynamische moestuin.