Goed voor insecten
Goed voor vlinders en bijen

Voorjaar 2021

Er wordt hard gewerkt in de adoptietuin van de Satlkaarsen. Na de winter worden de uitgebloeide stengels verwijderd door vrijwilligers uit de flat.

Initiatiefnemer en kartrekker Christine, eind 2018
Voorjaar 2017

Voorjaar 2017

Het is feest voor de Stalkaarsenflat! De voorjaarsbloeiers staan te bloeien en ook de bloembollen die vorig jaar per ongeluk te vroeg waren afgemaaid zijn weer opgekomen. Die bloeien in de zomer.

bollenlinten stalkaarsen
bollenlinten stalkaarsen

Nieuw bollenlint.

Op twee zaterdagen hebben de bewoners van de Stalkaarsenflat nieuwe biologische bloembollen geplant. Ditkeer is gekozen voor voorjaarsbloeiers.

bollen planten
bollen planten

Adoptie een feit!

Bij de Stalkaarsenflat hebben bewoners een stukje groen van de gemeente geadopteerd. Op zaterdag 16 april 2016 werden nog heel wat planten en bollen geplant. Daarna was er de officiële overdracht van het adoptiegroen door de gemeente en een klein feestje.

Iedereen kan helpen!
Iedereen kan helpen!
Tegel adoptiegroen.
Tegel adoptiegroen.
Overdracht door wethouder Arjan Rijnsdijk en mw Boer van Wijkbelang.
Overdracht door wethouder Arjan Rijnsdijk en mw Boer van Wijkbelang.
Schuilen met koffie en taart
Schuilen met koffie en taart

Werkzaamheden adoptiestuk, februari 2016
Er is weer hard gewerkt zoals je op de foto kunt zien. De rozen zijn uit gegraven en nu kunnen we gaan opbouwen. De gemeente gaat ook nog de bestrating om het stukje aanpakken dus wordt het extra mooi!

2 data om in je agenda te zetten: 19 maart, grond omspitten en starten met beplanten en 16 april laatste planten erin en feestelijke opening, pers erbij, gemeente erbij en officiële markering adoptiestuk.

Werkzaamheden februari 2016
Werkzaamheden februari 2016

Aanleiding:
De zomer van 2015 werd ik (Christine van Genderen) uitgenodigd om een bijen-en vlinderlint te bekijken ergens in de Alblasserwaard. Verbaasd bekeek ik de foto’s en de website van het “Blauwzaam lint” (nu Prachtlint). Een burgerinitiatief om natuur te ontwikkelen! En toen kreeg ik een beeld voor mijn ogen:

stalkaarsen groen

Prachtig groen hoor, onze bomen en het gazon om de vijver heen. Maar alleen groen is ook een beetje saai….
Dat kan kleurrijker voor mens en dier!

Via via kwam ik in contact met J. Sterk, Gorcum’s vogelaar en onbezoldigd adviseur voor de gemeente op gebied van ecologische projecten. Samen hebben we op een buurtbarbecue, eind augustus, heel wat mensen gesproken en aan het eind van de dag hadden we 11 medebewoners, die mee de handen uit de mouwen willen steken om onze omgeving wat kleurrijker en natuurlijker te maken!

In dezelfde periode stond in de Gorinchemse kranten dat burgerinitiatieven zullen worden ondersteund door de “ideeënmakelaar”. Ook dat knoopte ik in mijn oren!

Activiteiten tot nu (half oktober 2015) toe:

  • Ik heb een mailadres aangemaakt om te communiceren met de vrijwilligers, de VVE (Vereniging van Eigenaren), de gemeente en wie dan ook hierbij betrokken is. Langs deze weg houd ik de vrijwilligers, de bewoners en de VVE op de hoogte van de plannen en vorderingen.
  • De VVE heeft een jaarlijkse bijdrage toegezegd.
  • Ik heb in de recent gemaaide rand direct rond de vijver een kleurrijk wilde-bloemenmengsel gezaaid.

stalkaarsen zaad

Plannen voor de komende tijd:
Met de heer Sterk heb ik verschillende malen over onze gazons gewandeld en bij het treurige rozenperkje staan kijken: wat zouden we hier kunnen verbeteren? Voorlopig stellen wij een tweedelig plan voor:

  1. een bloembollen lint in het gras voor de vijver (en hopelijk ook langs de ene kant van het “trapveldje”, als visuele afscherming voor hondenbezitters van het voetbalveldje voor onze jonge bewoners)
  2. een adoptieplan voor het perkje dat voor de vijver ligt. Het idee is om hier een fleurig geheel van te maken met vaste planten.

Inmiddels hebben we subsidie toegezegd gekregen uit een potje voor wijkinitiatieven en gaan we in november nog bollen planten.

Met het adoptiestukje gaan we voorjaar 2016 aan de slag. We zullen moeten beginnen met het verwijderen van de rozenstruikjes (voor een eventuele herbestemming daarvan ga ik met de bewoners een plan maken) en dan de grond wat ophogen en ook de kantbalkjes weer goed leggen zodat hun functie weer benut wordt.

De VVE wil ook graag een jaarlijkse bijdrage leveren en zou de bankjes kunnen opknappen.