Goed voor vlinders en bijen

Een van de eerste projecten van het Prachtlint (toen nog Blauwzaam Lint genaamd) betrof de bermen van de Abbekesdoel in Bleskensgraaf. Waterschap Rivierenland had zich bereid getoond om samen met Stichting Blauwzaam dit experiment aan te gaan. De bermen langs deze weg zijn namelijk gedeeltelijk zeer smal. Bovendien hebben we in de bestaande berm doorgezaaid en dat is anders dan inzaaien in zwarte grond.

In oktober 2013 zaaiden ondernemers, buurtbewoners en vertegenwoordigers van het Waterschap Rivierenland het bloemenmengsel in. Nadat Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland het startsein had gegeven, gaf projectleider Gerard de Winter van Blauwzaam tijdens de presentatie van het project aan dat zaaien geen doel op zich is: “Het gaat er vooral om de biodiversiteit te versterken, om meer werkgelegenheid te creëren door recreatie en om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving.”

Dit proefproject heeft ons veel geleerd over het belang van goed beheer van het lint. “Een goed beheer is randvoorwaarde voor een duurzame toekomst van het lint. Daarom zijn we blij, dat we dit initiatief samen met de betrokkenen op kunnen pakken. Het Waterschap is bereid om dit experiment uit te voeren en het beheer ervan met ons te evalueren,” aldus Gerard de Winter. De eerste meter langs de weg wordt regelmatig gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. Waar de bermen breder zijn blijft een strook langer staan en wordt later gemaaid. Dit is een prima vorm van gefaseerd beheer.

Inmiddels bepalen in het voorjaar vooral margrieten het beeld, iets wat menig bewoner en voorbijganger zeer kan waarderen. “Het is enorm genieten van de vele margrieten”,  schreef  een frequente voorbijganger ons.