Wat doen we?

Prachtlint organiseert bijeenkomsten, kennissessies en cursussen.

De bijeenkomsten zijn voor partijen die bij het beheerconvenant zijn aangesloten en andere belangstellenden. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, ingevuld met sprekers, een workshop en gezamenlijke sessies.

Onderwerpen op een bijeenkomst zijn onder andere: hoe komen we van denken naar doen, hoe zorgen we voor monitoring, hoe activeren we burgers, waar liggen kansen om ecologisch areaal te verbinden en wat voor weerstanden ervaren partijen. Na de inleidingen en kennissessies door sprekers diepen we de onderwerpen uit in workshops. Ook is er ruimte om nader kennis te maken met elkaar en informeel ideeën en informatie uit te wisselen.

Een resultaat van de samenwerking binnen Prachtlint is een overzichtskaart met daarop al het ecologisch beheerde gebied van alle Prachtlintpartners of anderen in het gebied. Daarop is direct zichtbaar waar in het gebied kansen liggen voor versterking en verbinding van de ecologische verbindingen.

Ook organiseert Prachtlint jaarlijks een of enkele cursus(sen) voor bewoners of hoveniers, of gericht op beheerders en beleidsmakers. Voorbeelden zijn de cursus Kleurkeur en een cursus tuininrichting voor biodiversiteit. Wanneer deze bijeenkomsten en cursussen plaats vinden zie je op de activiteitenagenda.

Prachtlint werkt met een beheerconvenant. Daarin committeren de ondertekenaars zich aan verschillende ambities waaronder het ecologisch onderhouden van de aangelegde natuur. Kijk hier welke partijen aangesloten zijn en wat het convenant precies inhoudt.

Prachtlint werkt met diverse vrijwilligers die zowel beheerders, bedrijven en bewoners kunnen adviseren met aanleg, inrichting en beheer.