Wat is Prachtlint?

Prachtlint is een bijzonder initiatief in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard. Het doel van Prachtlint is om de biodiversiteit, en met name de leefomgeving van vlinders en bijen, te laten toenemen.

Als je aan een Prachtlint denkt, denk dan aan een parelsnoer. De parels zijn (vaak kleine) percelen die de eigenaar of beheerder bij- en vlindervriendelijk inricht of beheert. Of waar bijvoorbeeld een nestkast voor een steen- of kerkuil in wordt geplaatst.

Dat kan bijvoorbeeld ook tijdelijk aangelegde natuur zijn op ongebruikte gronden op bedrijventerreinen. Het zijn vaak lokale initiatiefnemers die deze parels creëren; denk aan particulieren, verenigingen en bedrijven.

Een snoer van ecologisch beheerde bermen, kaden en dijken verbindt deze parels. Dit snoer wordt over het algemeen aangelegd en beheerd door overheden.

Daarmee is Prachtlint een samenwerking van alle betrokken uit de streek. Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat er bloem-, zaad- en bessenrijk lint ontstaat waardoor de diversiteit van vlinders, bijen en andere soortgroepen toeneemt.