Waar is het prachtlint?

Het Prachtlint beslaat de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard.

In Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Het idee van een Prachtlint sprak diverse bewoners uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aan. Zij vonden dat er iets moest gebeuren in het groene (woestijn)landschap waar steeds minder bloemen bloeiden. Zo ontstond de werkgroep Prachtlint. De werkgroep is ongeveer 10 jaar lang actief geweest.

Eén van de successen is dat het beheerconvenant word ondertekend door 23 partijen waaronder de provincies Zuid Holland en Utrecht, de gemeenten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland, waterbedrijf OASEN, lokale en landelijke natuurorganisaties en diverse groenbeheerders in het gebied.

Kaart Schetsschuit

Na de ondertekening van het beheerconvenant ontstonden vanuit de werkgroep allerlei initiatieven die nu zelfstandig en succesvol lopen. Enkele voorbeelden zijn: het vergroenen van schoolpleinen, het Groenste Fietsnetwerk van Nederland en het voedselbosnetwerk, waar voedsel verbouwen en biodiversiteit hand in hand gaan.

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is Prachtlint inmiddels doorontwikkeld tot een aansluitend lint van diverse parels en ecologisch beheerde bermen, kades en dijken. Het beheer is goed ingeregeld en de resultaten zijn goed zichtbaar. Momenteel staat de werkgroep zelf op een lager pitje. Maar door het werk van de werkgroep is Prachtlint nu een breed gedragen fenomeen in de regio.

In de Krimpenerwaard

Prachtlint Krimpenerwaard startte in 2021. Ook daar is een beheerconvenant opgesteld. Dat is inmiddels ondertekend door 10 partners: provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Staatsbosbeheer, Dunea, Oasen, het Zuid-Hollands Landschap, de Lions Krimpen ad IJssel en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

Kaart ecologisch beheer Krimpenerwaard

Een groot deel van de Krimpenerwaard werd al ecologisch beheerd. Door het letterlijk in kaart brengen van deze gebieden is duidelijk waar nog aan gewerkt moet worden. Ook worden er gesprekken aangegaan met bedrijven en terreinen en stappen gezet de bewoners te betrekken.