Over ons

Wat is Prachtlint?

Prachtlint creëert een aaneengesloten lint van bloemen en planten in de Krimpenerwaard. Dat doen we door bloemrijke kades, dijken en bermen met elkaar te verbinden. Via het lint kunnen bijen en vlinders zich van de ene groene parel naar de andere verplaatsen. Ook vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen kunnen zich via het lint gemakkelijk verspreiden en bijdragen aan een natuurlijke en aantrekkelijke leefomgeving. Zo vergroten we biodiversiteit en ontstaat een bloeiend netwerk voor planten, dieren én mensen.

Bij de start richtte Prachtlint zich op één lint van Alblasserdam tot Leerdam. Inmiddels is het Prachtlint in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden uitgegroeid tot een sterk verbonden netwerk en ligt de focus op de Krimpenerwaard.

De parels en het lint

Het prachtlint bestaat uit parels en een lint. De parels zijn stukjes grond die bij- en vlindervriendelijk zijn ingericht en worden beheerd, waar bijvoorbeeld nestkasten worden geplaatst of een vijver wordt aangelegd. Ook zijn er tijdelijke parels: ongebruikte gronden op bedrijventerreinen waar inheemse zaden worden ingezaaid en de natuur haar gang kan gaan. Om ervoor te zorgen dat dieren en planten zich van de ene naar de andere parel kunnen verplaatsen, moeten ook bermen, kaden en dijken ecologisch worden ingericht: het lint.

Om linten en parels ecologisch in te richten én te onderhouden, is samenwerking nodig tussen overheden, bewoners en ondernemers. Die samenwerking geeft herstel van biodiversiteit een extra boost.

Onze doelen

  • Biodiversiteit versterken door de leefomgeving van inheemse planten, vlinders en bijen en andere diergroepen te verbeteren;
  • De streek mooier en kleurrijker maken voor bewoners en recreanten;
  • Contacten versterken tussen alle betrokkenen in de streek (burgers, bedrijven, scholen, overheden, terreinbeheerders, instellingen);
  • Kennis uitwisselen over biodiversiteit, inrichting en onderhoud;
  • Laten zien dat we trots zijn op onze streek en de handen uit de mouwen durven te steken

Dit doen we al

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, heeft Prachtlint een rijke kennisbank opgesteld vol met handleidingen en stappenplannen voor elk soort bewoner: of je nu een klein balkon, grote boerderij of een bedrijventerrein hebt of op veen of kleigrond woont. Naast het verstrekken van kennis organiseert Prachtlint cursussen, themabijeenkomsten en filmavonden.

Themabijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn voor partijen die bij het beheerconvenant zijn aangesloten en andere belangstellenden. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, ingevuld met sprekers, een workshop en gezamenlijke sessies. Onderwerpen op een bijeenkomst zijn onder andere: hoe komen we van denken naar doen, hoe zorgen we voor monitoring, hoe activeren we burgers, waar liggen kansen om ecologisch areaal te verbinden en wat voor weerstanden ervaren partijen.

Cursussen
Ook organiseert Prachtlint jaarlijks een of enkele cursus(sen) voor bewoners en hoveniers gericht op beheerders en beleidsmakers. Voorbeelden zijn de cursus Kleurkeur en een cursus Tuininrichting voor Biodiversiteit.

Wie zijn we?

Het Prachtlint team bestaat uit een enthousiast groep van ecologisch adviseurs, ambassadeurs, (communicatie)adviseurs en een coördinator. 80% van ons team bestaat uit vrijwilligers.

Prachtlint werkt met een beheerconvenant. Daarin committeren beheerpartners zich aan verschillende ambities waaronder het ecologisch onderhouden van de aangelegde natuur, en het actief delen van hun kennis.

Iedere vrijwilliger van Prachtlint zet zich in vanuit zijn of haar eigen expertise en wensen. In verschillende werkgroepen richten we ons op het betrekken en enthousiasmeren van beheerders, bedrijven of bewoners. Wil je ook vrijwilliger worden voor Prachtlint?

Meld je aan!

Het ontstaan

Blauwzaam en de Green Deal

In 2012 kreeg Piet de Winter, bestuurslid van Stichting Blauwzaam en oud-directeur van de Nationale Bomenbank, inspiratie tijdens een fietstocht door de Achterhoek, waar hij prachtige bloemenlinten zag langs de fietspaden. Dat wilde hij ook in zijn eigen streek, de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In 2013 resulteerde dit in een tweejarige ‘Green Deal’ genaamd het Blauwzaam Lint, tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Het lint werd een kenmerk van de streek en werd verder uitgebreid onder de naam Prachtlint.

Prachtlint in de Ablasserwaard/Vijfheerenlanden

De werkgroep Prachtlint is 10 jaar actief geweest in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Een groot succes was een beheerconvenant, ondertekend door 23 partijen, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Deze samenwerking had resultaat. Diverse initiatieven, zoals het vergroenen van schoolpleinen, het Groenste Fietsnetwerk van Nederland en het ontwikkelen van een voedselbosnetwerk zijn in volle gang. Het lint bloeit volop én wordt actief onderhouden. De werkgroep Prachtlint is hier nu minder actief, maar heeft een nieuw leven gekregen in de Krimpenerwaard.

Kaart Schetsschuit

De Krimpenerwaard sluit aan

In 2020 werd het Prachtlint in de Krimpenerwaard bekend dankzij Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), die werd uitgenodigd voor een kennisbijeenkomst in de Alblasserwaard. Tijdens een motiemarkt in de Krimpenerwaard werd het idee om als gemeente aan te sluiten bij het Prachtlint bijna unaniem aangenomen.

Ook in de Krimpenerwaard is een beheerconvenant opgesteld, dat inmiddels is ondertekend door 9 partners: provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Staatsbosbeheer, Dunea, het Zuid-Hollands Landschap, de Lions Krimpen ad IJssel en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

Een groot deel van de Krimpenerwaard wordt al ecologisch beheerd. Inmiddels is al dit beheer door Prachtlint in kaart gebracht en is duidelijk waar nog aan gewerkt moet worden.

Kaart ecologisch beheer Krimpenerwaard

Wat doet Prachtlint?

Bij Prachtlint kun je informatie, kennis en tips op doen gericht op het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van een levendige en bloeiende omgeving. Onze missie is om een ​​positieve impact te hebben op de natuur en zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren aan te sluiten en zich in te zetten.