Over ons

Zaaien langs de Abbekesdoel

Wat is Prachtlint?

Prachtlint is een bijzonder initiatief in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard. Het doel van Prachtlint is om de biodiversiteit, en met name de leefomgeving van vlinders en bijen, te laten toenemen.

Als je aan een Prachtlint denkt, denk dan aan een parelsnoer. De parels zijn (vaak kleine) percelen die de eigenaar of beheerder bij- en vlindervriendelijk inricht of beheert. Of waar bijvoorbeeld een nestkast voor een steen- of kerkuil in wordt geplaatst.

Dat kan bijvoorbeeld ook tijdelijk aangelegde natuur zijn op ongebruikte gronden op bedrijventerreinen. Het zijn vaak lokale initiatiefnemers die deze parels creëren; denk aan particulieren, verenigingen en bedrijven.

Een snoer van ecologisch beheerde bermen, kaden en dijken verbindt deze parels. Dit snoer wordt over het algemeen aangelegd en beheerd door overheden.

Daarmee is Prachtlint een samenwerking van alle betrokken uit de streek. Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat er bloem-, zaad- en bessenrijk lint ontstaat waardoor de diversiteit van vlinders, bijen en andere soortgroepen toeneemt.

Inzaaien Franklinweg

Ons doel

Het idee van het Prachtlint is dat iedereen kan bijdragen aan het realiseren en beheren van natuur in de eigen leefomgeving. Met het Prachtlint streven we een aantal doelen na:

  • We willen de biodiversiteit versterken, zodat het hier ook in de toekomst goed toeven is;
  • We willen de streek mooier en kleurrijker maken voor bewoners en recreanten;
  • We willen de contacten versterken tussen alle betrokkenen bij de streek (burgers, bedrijven, scholen, overheden, terreinbeheerders, instellingen)
  • We willen laten zien dat we trots zijn op onze streek en de handen uit de mouwen durven te steken.

Wat doen we?

Prachtlint organiseert bijeenkomsten, kennissessies en cursussen.

De bijeenkomsten zijn voor partijen die bij het beheerconvenant zijn aangesloten en andere belangstellenden. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, ingevuld met sprekers, een workshop en gezamenlijke sessies.

Onderwerpen op een bijeenkomst zijn onder andere: hoe komen we van denken naar doen, hoe zorgen we voor monitoring, hoe activeren we burgers, waar liggen kansen om ecologisch areaal te verbinden en wat voor weerstanden ervaren partijen. Na de inleidingen en kennissessies door sprekers diepen we de onderwerpen uit in workshops. Ook is er ruimte om nader kennis te maken met elkaar en informeel ideeën en informatie uit te wisselen.

Een resultaat van de samenwerking binnen Prachtlint is een overzichtskaart met daarop al het ecologisch beheerde gebied van alle Prachtlintpartners of anderen in het gebied. Daarop is direct zichtbaar waar in het gebied kansen liggen voor versterking en verbinding van de ecologische verbindingen.

Ook organiseert Prachtlint jaarlijks een of enkele cursus(sen) voor bewoners of hoveniers, of gericht op beheerders en beleidsmakers. Voorbeelden zijn de cursus Kleurkeur en een cursus tuininrichting voor biodiversiteit. Wanneer deze bijeenkomsten en cursussen plaats vinden zie je op de activiteitenagenda.

Prachtlint werkt met een beheerconvenant. Daarin committeren de ondertekenaars zich aan verschillende ambities waaronder het ecologisch onderhouden van de aangelegde natuur. Kijk hier welke partijen aangesloten zijn en wat het convenant precies inhoudt.

Prachtlint werkt met diverse vrijwilligers die zowel beheerders, bedrijven en bewoners kunnen adviseren met aanleg, inrichting en beheer.

Zaaien berm Melkweg met Piet de Winter (foto: Geurt Mouthaan)
Zaaien berm Melkweg (foto: Geurt Mouthaan)

Het ontstaan

In 2012 fietste Piet de Winter, bestuurslid van Stichting Blauwzaam en oud-directeur van de Nationale Bomenbank, door de Achterhoek. Hij zag daar prachtige bloemenlinten langs de fietspaden. Dat was het begin van zijn droom: een kleurrijk lint door zijn eigen streek. Deze droom leidde in 2013 tot een twee jaar durende Green Deal tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid: het Blauwzaam Lint genaamd. De Green Deal ‘Blauwzaam lint’ was een soort experiment. Halverwege 2015 werd vastgesteld dat het idee aan was geslagen. Hoewel de Green Deal eindig was, begon het lint juist te groeien! Het Blauwzaam lint was een begrip geworden! Steeds meer vrijwilligers en organisaties wilden en willen eraan bijdragen. Zo werd het zelfgemaakte lint echt iets van de  streek. Daarom werd besloten om het Blauwzaam Lint verder uit te bouwen. Op de Natuurwerkdag in november 2015 werd hiervoor deze website gelanceerd en kreeg  het lint een passende nieuwe naam: het Prachtlint.

De Krimpenerwaard sluit aan

In 2020 raakte het Prachtlint in de Krimpenerwaard bekend, doordat Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) werd uitgenodigd deel te nemen aan een kennisbijeenkomst in de Alblasserwaard.

De vonk sloeg over en het toeval wilde dat de gemeente Krimpenerwaard tegelijkertijd een motiemarkt organiseerde: inwoners en organisaties konden op een ‘markt’ voorstellen voor moties presenteren aan raadsleden en wethouders. Een van de voorstellen voor een motie werd dus om als gemeente aan te sluiten bij het Prachtlint. 

Daarna ging het snel: het idee voor de motie werd breed geadopteerd door de politieke partijen en bijna unaniem aangenomen. Binnen twee jaar sloten acht partijen zich aan bij het initiatief van NVWK en gemeente Krimpenerwaard. Prachtlint Krimpenerwaard was een feit.

Waar is het prachtlint?

Het Prachtlint beslaat de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard.

In Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Het idee van een Prachtlint sprak diverse bewoners uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aan. Zij vonden dat er iets moest gebeuren in het groene (woestijn)landschap waar steeds minder bloemen bloeiden. Zo ontstond de werkgroep Prachtlint. De werkgroep is ongeveer 10 jaar lang actief geweest.

Eén van de successen is dat het beheerconvenant word ondertekend door 23 partijen waaronder de provincies Zuid Holland en Utrecht, de gemeenten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland, waterbedrijf OASEN, lokale en landelijke natuurorganisaties en diverse groenbeheerders in het gebied.

Kaart Schetsschuit

Na de ondertekening van het beheerconvenant ontstonden vanuit de werkgroep allerlei initiatieven die nu zelfstandig en succesvol lopen. Enkele voorbeelden zijn: het vergroenen van schoolpleinen, het Groenste Fietsnetwerk van Nederland en het voedselbosnetwerk, waar voedsel verbouwen en biodiversiteit hand in hand gaan.

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is Prachtlint inmiddels doorontwikkeld tot een aansluitend lint van diverse parels en ecologisch beheerde bermen, kades en dijken. Het beheer is goed ingeregeld en de resultaten zijn goed zichtbaar. Momenteel staat de werkgroep zelf op een lager pitje. Maar door het werk van de werkgroep is Prachtlint nu een breed gedragen fenomeen in de regio.

In de Krimpenerwaard

Prachtlint Krimpenerwaard startte in 2021. Ook daar is een beheerconvenant opgesteld. Dat is inmiddels ondertekend door 10 partners: provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Staatsbosbeheer, Dunea, Oasen, het Zuid-Hollands Landschap, de Lions Krimpen ad IJssel en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

Kaart ecologisch beheer Krimpenerwaard

Een groot deel van de Krimpenerwaard werd al ecologisch beheerd. Door het letterlijk in kaart brengen van deze gebieden is duidelijk waar nog aan gewerkt moet worden. Ook worden er gesprekken aangegaan met bedrijven en terreinen en stappen gezet de bewoners te betrekken.

Wat kun je van ons verwachten?

Bij Prachtlint kun je informatie, kennis en tips op doen gericht op het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van een levendige en bloeiende omgeving. Onze missie is om een ​​positieve impact te hebben op de natuur en zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren aan te sluiten en zich in te zetten.

Wij bieden bijeenkomsten en cursussen met diverse thema’s die je kunt bijwonen. We geven tips & trics voor aanleg, inrichting en onderhoud, adressen waar je biologisch en inheems zaad kunt verkrijgen.