(Drijvende) waterplanten

Goed voor insecten
Goed voor vissen en amfibieën

In de waterrijke omgeving van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komen prachtige waterplanten voor. Drijvend op of staand in het water hebben ze een zuiverende werking en geven ze bescherming aan dieren. In een vijver of sloot met voldoende diepte (> 60 cm) is het erg mooi om waterplanten aan te planten.

Mogelijkheden voor aanleg

Aanplanten

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Beheer aanpassen / bijstellen

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Planten of stekken kunnen worden aangeplant in een (natuurvriendelijke) oever of onder water in de bodem. Het hangt af van de plant wat de beste manier en plaats is.

Aantal: geen advies per m2. Hier en daar enkele planten groepsgewijs aanplanten of (verzwaard) naar de bodem laten afzinken.

Waterplanten wortelen in de bodem of de oever. Als het beheer dusdanig wordt aangepast dat rekening wordt gehouden met waterplanten, krijgen ze de kans zich te handhaven of te vestigen. Kijk bij ‘beheer’ voor meer informatie.

Soorten

Voorbeelden van streekeigen soorten: drijvend fontijnkruid, fijne waterranonkel, gele plomp, kikkerbeet, krabbenscheer, pijlkruid, witte waterlelie, waterdrieblad, zwanenbloem.

Beheer

Overgangsbeheer

Jonge stekken en planten hebben tijd nodig om aan te slaan. Eventueel de eerste jaren andere sterk groeiende (ongewenste) soorten rondom jonge planten verwijderen.

Regulier beheer

Een deel van het oppervlak met drijvende waterplanten kan eens per 1 tot 3 jaar (afhankelijk van de groeisnelheid) worden verwijderd. Dit kan handmatig in een waadpak of machinaal met een korfbak. Plantmateriaal niet op de oever laten liggen. Dit verstikt en verrijkt namelijk de onderliggende vegetatie, waardoor alleen enkele sterke soorten overleven en gewenste soorten verdwijnen. Laat het plantmateriaal desnoods maximaal 5 dagen op de oever uitdruipen, daarna afvoeren en op een composthoop laten verteren.

Voor planten die in de oever wortelen moet rekening worden gehouden met slootkantbeheer.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Regulier beheer
slootkantbeheer handmatig
slootkantbeheer machinaal
Overgangsbeheer
verwijderen ongewenste soorten