Vochtig / nat bos

Cultuurhistorisch landschap
Goed voor insecten
Goed voor vogels

In het laagveengebied, waar de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onder vallen, kwamen vroeger bossen voor die een groot deel van het jaar onder water stonden. Deze zogenaamde natte bossen werden gebruikt om hout uit te hakken of als griend met knotwilgen of -essen. De soorten uit deze bossen, die nog steeds overal voorkomen, kunnen daarom prima tegen natte voeten en kunnen bijvoorbeeld langs de waterkant worden geplant. Dit zorgt voor een afwisselend landschap en de combinatie van bomen en struiken met bloemrijk grasland is goed voor vogels en insecten. Vogels kunnen in de bosjes en bomen schuilen en nestelen en zich te goed doen aan de bessen en insecten. Insecten kunnen overwinteren in de struiken.

Mogelijkheden voor aanleg

Aanplanten

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Beheer aanpassen

termijn resultaat (jr)

1-22-55-1515+

Bomen en struiken kunnen het beste worden geplant van half november tot half februari, wanneer de bomen in rust zijn en de sapstroom stilstaat. Kleine struiken in de vorm van bosplantsoen zijn al te koop vanaf ca. € 1,25. De prijs van bomen kan flink oplopen, afhankelijk van stamomtrek en leeftijd. De prijs per stuk is daarom sterk afhankelijk van de wensen. Wilgenslieten kunnen ook worden geplant. Dit zijn afgezaagde gezonde takken van een knotwilg, die vaak niets hoeven te kosten.

Aantallen:

  • De plantafstand tussen bomen bij de aanleg van een bos is tussen de 2 en 5 m.
  • Plantafstand tussen struiken in een bosje ca. 1 meter.

Het is te overwegen om het beheer te minimaliseren of niet meer te beheren. Op den duur, wanneer geen beheer zou worden toegepast, wordt alles uiteindelijk bos. Dit duurt wel lang. Reken op 50 tot 100 jaar. Het zou heel uniek zijn! Gebieden waar de mens helemaal niets doet, zijn er vrijwel niet.

Soorten

Soorten struiken en bomen van natte bossen zijn: gelderse roos, geoorde wilg, gewone vogelkers, grauwe wilg, hazelaar, katwilg, kruipwilg, lijsterbes, schietwilg (knotwilg), sporkehout (vuilboom), zachte berk, zwarte bes en zwarte els.

 

Beheer

Overgangsbeheer

In de eerste jaren na aanplanten, wanneer de bomen nog klein zijn, is het aan te raden het gedeelte rondom de stam boven de wortels vrij te houden van beplanting. Dit kan door te wieden of door te maaien (maximaal 2 x per jaar).

Regulier beheer

Het beheer van bos en bomen hangt af van de gewenste situatie. Voor een natuurlijk bos hoeft niet veel te gebeuren.
Als de bomen en struiken zijn aangeslagen, is het een kwestie van eventueel eens in 5 tot 10 jaar snoeien voor de gewenste vorm of omvang. Bepaalde bomen en struiken, zoals zwarte els en hazelaar, kunnen eens in de 8 – 12 jaar in z’n geheel worden afgezaagd tot 20 cm boven de grond.

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Regulier beheer
Bomen en struiken snoeien (buiten broedseizoen)
Overgangsbeheer
plantgat vrijhouden van begroeiing