Handboek

Dominante soorten water en oever

De volgende oeversoorten kunnen gaan overheersen: liesgras, rietgras en riet. Ook lisdodde en grote egelskop zijn sterke groeiers en het kan daarom verstandig zijn deze soorten tijdig terug te dringen.

Daarnaast is het opletten geblazen met de ‘grote waternavel’. Dit is een drijvende waterplant die in korte tijd hele sloten kan dichtgroeien. Een afgebroken stukje van deze waterplant kan elders een nieuwe groeiplek veroorzaken. Wanneer je de plant ziet, verwijder deze dan zo snel mogelijk.