Handboek

Terugdringen van grassen

Als een stuk grond anders wordt ingericht kunnen grassen gaan domineren. Daarom is het verstandig om (vooral de eerste jaren na omvorming) de delen waar de grassoorten domineren te maaien wanneer ze (bijna) bloeien, voordat ze zaad gaan zetten. Dit is in de tweede helft van mei.
grasgroeischema

Op deze manier wordt de hergroei van gras vertraagd en omdat de meeste kruiden later bloeien dan grassen, zullen deze na het maaien alsnog gaan bloeien.

Om grassen terug te dringen is het ook mogelijk om ratelaar (door) te zaaien. Ratelaar is een halfparasiet die deels leeft via wortels van gras en klaver. Zo helpt deze plant de grasgroei te onderdrukken waardoor er ruimte komt voor andere soorten kruiden. Ratelaar is echter éénjarig en moet zich elk jaar opnieuw kunnen uitzaaien. Wanneer ratelaar wordt gezaaid, moet pas na half juli worden gemaaid. Zaai ratelaar in een vochtige periode vanaf half julie tot half september. Voor het doorzaaien het gras eerst heel kort maaien.

Zie ook: doorzaaien

20120523_090126-DSC_0213_k
Een veld met ratelaar (lichtgeel)