Handboek

Maaibeheer

Waarom wordt er gemaaid als er bloemen staan? wordt vaak gevraagd.
Aan maaien ontkomen we in deze regio niet. Als bloemrijke bermen of een bloemrijk grasland niet (minstens) 2 x per jaar wordt gemaaid wordt het gras te hoog en valt het om. Het omgevallen gras verstikt de bodem en de bloemen sterven af. Uiteindelijk blijft gras over en enkele sterke soorten zoals brandnetel. Op de hele lange termijn verschijnen er bomen en struiken.

Het moment waarop wordt gemaaid hangt af van de afspraken tussen de eigenaar en de uitvoerder. En dan vervolgens van het moment waarop de uitvoerder het uiteindelijk inplant.

In principe wordt 2 x per jaar gemaaid, vanaf 1 juni en in september. Binnen de bebouwde kom wordt soms vaker gemaaid.
De eerste meter langs wegen wordt ook vaker gemaaid vanwege de veiligheid. De eerste maaibeurt (in mei) kan soms precies samenvallen met het moment waarop net de margriet begint te bloeien. Hoe jammer het ook is, daar ontkomen we niet aan, de veiligheid gaat altijd voor.

Het enige dat we kunnen doen is zo veel mogelijk bloemrijke bermen, velden, tuinen, etc. realiseren. Daarbij moeten we er voor zorgen dat niet alles in 1 x wordt gemaaid. Zo ontstaat een robuust netwerk voor vlinders, bijen en andere dieren en valt voor de mensen ook meer te genieten van de afwisseling en kleur in het landschap.

Meer informatie over maaien vind je bij de onderstaande onderwerpen:

 

Gefaseerd maaien

Maaien

Maaien slootkant

Terugdringen van grassen