Handboek

Begrazing met schaapskudde

Op sommige terreinen plekken is het lastig om (machinaal) te maaien. Dan kan schapenbegrazing een uitkomst bieden. Begrazing met een kudde wordt afgestemd op het gewenste doel. Het kan worden uitgevoerd met een herder of binnen een (flexibel) raster. Daarbij kan begrazing zo gestuurd worden dat plaatselijk extra begraasd wordt en elders minder of helemaal niet.

Als schapen regelmatig worden verplaatst of rondtrekken ontstaat een terrein met hogere en lagere plukken begroeiing. Dit komt omdat schapen een voorkeur hebben voor bepaalde soorten planten en vooral gras. Als ze maar kort op een terrein staan, eten ze eerst hun lievelingsmaal. De rest laten ze staan. Dit heeft een groot voordeel ten opzichte van een maaimachine, die alles op één hoogte afmaait. Binnen de plukkige structuur na schapenbegrazing kunnen insecten en kleine zoogdieren gemakkelijker overleven.

Bovendien levert een verplaatsende schaapskudde een bijdrage aan de verspreiding van planten en kleine dieren. Via de vacht, de hoeven en de mest transporteren de schapen zaden van planten van het ene naar het andere terrein. Ook insecten, slakken en spinnen liften mee op schapen. Zo kunnen deze planten en dieren zich eenvoudig verplaatsen en hebben ze geen last van barrières, zoals wegen, kanalen en bebouwing.

Om een bloemrijk resultaat te bereiken moet schapenbegrazing worden ingezet op de juiste manier en de juiste momenten. Welke dat zijn is afhankelijk van het gewenste effect.

Regulier beheer met schapen komt overeen met het regulier maaibeheer en kan het beste gefaseerd kan worden uitgevoerd. De eerste keer in juni / juli en de tweede keer in september / oktober. Om gras te onderdrukken kan een kudde een keer kort grazen in de 2e helft van mei. Ze zullen dan vooral de grassen opeten, zodat de grassen op achterstand komen ten opzichte van de bloemen. Wanneer een terrein pas is ingezaaid en massaal pionierssoorten opkomen, kunnen de schapen deze een keer af eten om de ingezaaide soorten de ruimte te geven.

Schapen begrazen de idylle in Ottoland

Aandachtspunt
Schapen lusten echter naast gras en bloemen ook graag de bladeren en de bast van bomen en struiken. Als deze bomen groot genoeg zijn, is dat niet zo’n probleem. Maar als er net jonge bomen en struiken zijn geplant, dienen deze te worden beschermd door een raster, door boomkorven of bijvoorbeeld door landbouwplastic.

Jonge bomen bescermen voor schapen

Neem voor meer informatie en advies contact op met herder Huug Hagoort in Ottoland.
Tel: 06-51786764
info@schaapskooiottoland.nl
www.schaapskooiottoland.nl