Handboek

Beheer (uitgangspunten)

De keuze van de adviezen wat betreft het beheer van de parels is terug te brengen op een aantal uitgangspunten. De nadruk van het beheer ligt op het tot stand brengen of behouden van een bloemrijke vegetatie en een beter leefomgeving voor insecten zoals vlinders en bijen. Dit houdt in:

  • Bloei: zorg voor zoveel mogelijk bloemen gedurende het groeiseizoen;
  • Fasering: maai en beheer altijd in fases, zodat er altijd iets bloeit en er planten blijven staan waarin insecten kunnen schuilen of eitjes leggen;
  • Flexibel: volg de vegetatie voor het juiste beheer. Oftewel: hou het weer en het verloop van het seizoen in de gaten voor het beste moment, zodat planten zich kunnen uitzaaien en insecten zich kunnen voortplanten;
  • Niet spuiten: gebruik geen gif;
  • Afvoeren: laat vegetatie niet liggen, omdat hierdoor de onderliggende vegetatie verstikt en gewenste soorten verdwijnen. Dit houdt in: niet klepelen en altijd binnen een aantal dagen het slootvuil afvoeren.

 

Maaibeheer

Slootkantbeheer

Ongewenste soorten