Handboek

Inzaaien

Inzaaien gebeurt op kale aarde. Zaaien kan goed handmatig gebeuren. Vooral als het in te zaaien oppervlakte beperkt is of als je met een groep vrijwilligers aan de slag gaat. Dan is het tevens een hele leuke activiteit.

Voor veel planten ligt het natuurlijke moment van zaaien in de nazomer. Zolang de bodemtemperatuur rond de 10˚C ligt, blijft het meeste zaad kiemkrachtig en hebben de zaden dezelfde concurrentiepositie als de al in de bodem aanwezige zaden.
Zaai tussen half augustus en half oktober op vochtige grond met buiig weer. De zaden hebben in die periode voldoende warmte en vocht om te kiemen en hebben voldoende tijd om groot genoeg te worden voordat een eventuele vorstperiode begint.
Wanneer toch voor zaaien in het voorjaar wordt gekozen, kan dat van half maart (bij gunstig weer) tot en met half mei.

Om in 1 x een goed resultaat te verkrijgen, is het verstandig de uitgangssituatie, zeker als deze vooral bestaat uit gras, te beïnvloeden door het gras een ‘klap’ te geven. Dit wordt meestal gedaan door de grond te frezen. Wanneer frezen wordt gevolgd door een periode van droogte, zal een flink deel van de bestaande vegetatie uitdrogen en afsterven. Eventueel kunnen de zoden met planten worden afgevoerd, zodat vooral kale grond overblijft.

Nieuwe kiemende planten van zaden die al in de grond aanwezig zijn, kunnen vervolgens ook nog worden onderdrukt door nogmaals zeer oppervlakkig te frezen, te eggen of te schoffelen. Op deze manier maak je een gespreid bedje voor het zaadmengsel. Dit heet een vals zaaibed.

In het kort: zaai-instructie voor het beste resultaat:

  • Half augustus de bovenste 10 cm van de bodem frezen of de zode kapot spitten en deze twee weken laten liggen.
  • Rond 1 september de losliggende zode afruimen en een vals zaaibed toepassen.
  • In het vals zaaibed zullen in de bodem aanwezige (ongewenste) zaden kiemen.
  • Deze kiemplantjes half september oppervlakkig frezen of schoffelen en wegharken indien mogelijk.
  • Meng 1 volumedeel zaad met 5 delen zand. Strooi het zaad-zandmengsel breedwerpig over de kale grond.
  • Bij voorkeur zaaien op vochtige grond met buiig weer.
  • Hark het zaad licht in en druk het aan met een roller of een plank.
  • Zo nodig besproeien.