Handboek

Doorzaaien

Doorzaaien betekend het aanvullen van de huidige vegetatie met gewenste soorten. Er wordt gezaaid op de bestaande vegetatie. De vegetatie moet van te voren dusdanig kort worden gemaakt dat het zaad makkelijk op de grond terecht kan komen. Het verschil tussen doorzaaien en inzaaien is dat inzaaien op kale grond wordt gedaan.

Doorzaaien heeft alleen het gewenste resultaat wanneer de huidige vegetatie niet te hoog en te ruig is. Hoge en/of ruige vegetatie kan zijn ontstaan doordat er jaar na jaar slootvuil op de kant is blijven liggen of doordat er wordt geklepeld. Als de bestaande vegetatie uit snelgroeiende grassen en bijvoorbeeld brandnetels bestaat, maken de zaailingen geen kans. In dat geval is het zinvol eerst de ruigte en grassen terug te dringen door op de juiste manier en het juiste moment te maaien (zie terugdringen van gras).

Doorzaaien kan goed handmatig gebeuren. Voor rechte stukken zijn speciale doorzaaimachines te huur die gleufjes in de grond maken en daar het zaad in aanbrengen. Het resultaat van het aantal zaden dat kiemt is bij gebruik van een doorzaaimachine hoger, maar daar staat tegenover dat de huur van een doorzaaimachine kosten met zich meebrengt en dat een schuine oever of nat terrein vaak niet met een machine bewerkt kunnen worden.

Het natuurlijke moment van zaaien van veel planten is in de nazomer. Zolang de bodemtemperatuur rond de 10˚C ligt, blijft het meeste zaad kiemkrachtig. Zaai tussen half augustus – half oktober op vochtige grond met buiig weer.  Ter voorbereiding van het doorzaaien moet het gras of de bestaande vegetatie zo kort mogelijk worden gemaaid, zodat het zaad op de grond terecht kan komen.

Voor doorzaaien gebruik je ½ tot ¾ van de aanbevolen hoeveelheid zaad per m2. In de praktijk zal bijvoorbeeld bloemenzaad door een bestaande berm worden gezaaid waar al gras staat. Gebruik dan een mengsel zonder graszaad.   Meng 1 volumedeel zaad met 5 delen (rivier)zand. Strooi het zaad-zandmengsel breedwerpig over de korte vegetatie en voorkom bij het zaaien van een oever dat te veel zaad in het water belandt.

Vaak wordt Ratelaar meegezaaid. Deze plant helpt de grasgroei te onderdrukken en ruimte te maken voor andere soorten. Ratelaar is echter éénjarig en moet zich elk jaar opnieuw kunnen uitzaaien.

20120523_090126-DSC_0213_k
Ratelaar (lichtgeel)