Handboek

Waardplanten

Waardplanten zijn planten waarop vlinders hun eitjes leggen. De rupsen van deze vlinders eten van deze waardplanten. Zonder waardplanten dus geen vlinders.

Een belangrijke waardplant voor de rupsen van veel vlinders is de brandnetel. Andere waardplanten zijn diverse soorten grassen, (veld)zuring, look-zonder-look, pinksterbloem, klimop, sporkehout, kattenstaart, zwarte els, etc.

Meer informatie over soorten waardplanten vindt u bij de Vlinderstichting.

Gehakkelde aurelia
Gehakkelde aurelia
Kleine vos
Kleine vos