Handboek

Soorten bloemenmengsel zandgrond

Op zandgrond kan het Blauwzaam mengsel worden gebruikt aangevuld met (enkele van) de onderstaande soorten.

eenjarig gebruik grond bloeimaand kleur
akkerviooltje 4 10 wit
echte kamille 5 10 wit
gele ganzebloem 6 9 geel
korenbloem 6 8 blauw
reukeloze kamille 6 9 wit
smalle wikke 5 7 roze
vierzadige wikke 5 8 paars
wilde klaproos 5 7 rood
2+ jarig gebruik grond
blauwzaam mengsel aangevuld met
avondkoekoeksbloem 5 10 wit
grote kaardebol 7 9 lila
middelste teunisbloem 6 9 geel
wilde reseda 6 9 zachtgeel
wouw 6 9 wit