Handboek

Soorten bomen en struiken

Bomen en struiken die gebruikt werden (en worden) door mensen in de bewoonde omgeving.

Geschoren haag = meidoorn, haagbeuk, spaanse aak, liguster.
Houtsingel of heg = els, zomereik, berk, meidoorn, sleedoorn, hazelaar, hondsroos, haagbeuk, lijsterbes, vuilboom, braam, kamperfoelie.
Geriefhoutbosje / vogelbosje = een hakhoutbosje dat bestaat uit de soorten els, es, wilg, populier en zomereik. Het wordt een vogelbosje wanneer er besdragende soorten worden geplant zoals: lijsterbes, gelderse roos, meidoorn, hazelaar en sleedoorn.
Knotwilg = schietwilg.
Solitaire bomen bij de boerderij = kastanje, linde, notenboom, zomereik, es.